enter upon property

  1. Fiil bir mülkü zaptetmek
  2. Fiil ele geçirmek
  3. Fiil mülkü ele geçirmek
  4. Fiil mülkü zaptetmek
mal mülk tevarüs etmek Fiil