giriş yaşı
giriş yaşı (sabit kıymetlerin süreleri için