1. Sıfat her, herbir(i).
  every day: her gün.
  every shop in town. We go there every weekend.
  every
  four days: 4 günde bir.
  from every country: her ülkeden.
  at every moment: her an.
  I expect him every minute: Her an (dakika) gelebilir)/Neredeyse gelir/Ha geldi ha gelecek.
  every man for himself: Herkes başının çaresine baksın.
  from every side: her taraftan.
  of every age: her yaştan.
  He spends every penny he earns: Kazancını son kuruşuna kadar harcar.
 2. Sıfat her türlü, pek çok, sayısız, sonsuz, yerden göğe kadar, sonuna kadar.
  You have every reason to complain:
  Şikâyet etmekte yerden göğe kadar haklısın.
  We wish you every happiness: Sonsuz mutluluklar dileriz.
  There was every prospect of success.