1. İsim görüş uzaklığı: gözün rahatça ve net olarak görebildiği en uzak nokta.