fear for one's livelihood

  1. Fiil geçimini sağlayamamaktan endişe etmek
  2. Fiil geçiminısağlayamamaktan endişe etmek