final resort

  1. nihai merci
  2. en son olarak başvurulabilen ve kararlarına karşı başka mercide itiraz olunamayan merci