foreign affairs (nace code: o84.2.1)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Dışişleri ile ilgili hizmetler (NACE kodu: 84.21)