1. İsim taşkın, taşma, su baskını, seylâp, feyezan: şiddetli yağış veya karların ergimesiyle akar suların taşması.
  2. İsim denize dökülen akar su.