güçleştirmek

  1. Fiil to snarl
  2. Fiil to make difficult
to make it tough Fiil
to put someone to it Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Güç duruma ... zorlaştırmak, çetinleştirmek