get one's money worth

  1. Fiil parasının karşılığını almak
  2. Fiil ödediği paranın karşılığını almak