give someone a piece of advice

birinin ağzının payını vermek Fiil