have a previous engagement

verilmiş bir önceki bir söz yüzünden başkanlık yapmaktan engellenmek Fiil