1. Çekoslovak kuruşu, 1/100 koruna.
  2. İsim eski Alman sikkesi (0.5 fenik).
  3. İsim eski Avusturya bronz sikkesi, 1/100 korona.
  4. İsim (bkz: haler ) (3).
  5. İsim (
    hell-raiser sözcüğünün kısaltılmışı) belalı, gürültücü/kaba kimse.