bu belge/vesika/beyanat vb. ile, bu vesile ile, bunun sonucu olarak, bu nedenle, bundan ötürü/dolayı.

I hereby certify that I am 21 years of age. I hereby declare her elected.
I hereby resign my office: Bu nedenle görevimden istifa ediyorum.
Zarf
nearby Zarf
iş tarafından alıkonulmak Fiil