1. Sıfat tarihî, tarihsel, tarihe geçmiş.
    historical events.
  2. Sıfat tarihle/geçmiş olaylarla ilgili.
  3. Sıfat tarihî olayları inceleyen, tarihî olaylara ait.
    a historical account.
  4. Sıfat tarihe uygun, tarihî belgelere dayanan.
    a historical novel.
  5. Sıfat geçmiş, mazide vukubulan.
geçmiş veriler İsim, İstatistik
tarihi oyun İsim, Dil ve Edebiyat
tarihi roman İsim, Dil ve Edebiyat