homestretch

  1. İsim bitiş yolu: yarışta bitiş çizgisine yakın düz yol.
  2. İsim son dönem: bir yolculuğun veya çetin gayretin son kısm.