in conformity with

kılavuz ilkelerle uyumlu biçimde
kurallara uygun olarak
talimatınız üzerine
sözleşmeye uygun olarak davranmak Fiil
piyasa koşullarına uygun olmak Fiil