inapplicability

  1. uygulanamazlık, uygunsuzluk, maksada aykırılık, (konu ile) ilgisizlik.