income and expenditure

belirli bir süre içinde tüm nakit işlemlerinin bir kaydıdır
biçim yönünden kâr ve zarar hesabına benzeyen gelir ve gider hesabı
(şirket) gelir-gider hesabı
gelir gider hesabı
gelir ve gider hesabı
kazanç ve emlak vergileri harcamaları İsim