income from investment

yatırımdan gelir sağlamak Fiil
bir yatırımdan gelir sağlamak Fiil
yatırımlardan elde edilen gelir