inferential

  1. Sıfat çıkarımsal, istidlâlî, (dolayısıyla/sonuç olarak) anlaşılan/hükmedilen.
    inferential proof.