1. villa
  2. kiosk
  3. manor house
  4. chalet
  5. large wooden house
  6. richly decorated
  7. hunting lodge
marjoram İsim, Bitki Türleri
holiday residence

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bahçe içindeki ... ev, kasır