1. İsim boşluk, aralık, boş yer, eksiklik, açıklık (özellikle yazı ve metinde).
    There were several lacuna
    = lacunes in her letter where words had been erased: Mektubunda birçok sözcükler silinmiş, yerinde boşluklar kalmıştı.
  2. İsim, Anatomi (kemik dokudaki küçük) boşluk.
  3. İsim, Botanik bitki dokuları arasındaki hava boşluğu.