1. Sıfat yasal, kanunî, yasalara/kanunlara uygun.
  2. Sıfat meşru: yasaya uygun olarak atanmış/tanınmış/yapılmış.
    a lawful king. a lawful heir. a lawful marriage.
  3. Sıfat (bkz: law-abiding ).
kimseye bir zararı dokunmadan işiyle gücüyle meşgul olmak Fiil
işiyle gücüyle uğraşmak Fiil
Br kanuni para
kanuni fiil
hukuki fiil
reşit olma yaşı
kanuni yaş
rüşt yaşı
yetkili makam
kanuni gerekçe
kanuni neden
kanuni talep
meşru talep
kanuni şart
meşru ve muteber şart
kanuni para
bir memleketin kanuni parası
bir ülkenin yasal parası
kanuni veli
çalışma günü
kanuni tazminat
işgünü
adil karar
nefis müdafaası
meşru müdafaa
meşru müdafaa
meşru hak iddiası
kanuni tutukluluk
müflislerin ibrası
(US) ihracatı serbest (liberasyon listesindeki) mallar İsim
kaçakçılık malı olmayan mallar İsim
kanuni mallar İsim
haklı mirasçı
meşru evlatlar
kanuni mirasçı
teknik takip İsim, Hukuk
kanuni miras
(son vasiyetname) kanuni miras
füru
meşru evlatlar
damat adayı
geçerli evlilik
kanuni evlilik
kanuni para
(US) kanuni para
kanuni ilan
kanuni mal sahibi
kanuni sahibi
kanuni zilyetlik
kanuni mülkiyet
düşmandan denizlerde alınan ganimet
devletlerarası hukuka göre kabul edilen , düşmandan denizlerde alınan ganim
devletlerarası hukuka göre kabul edilen
mahkeme usulü
kanuni ceza
kanuna uygun satın alış
kanunen müsaade edilen ücret tarifesi
(demiryolları) geçerli tarife
(emlak) kanuni mirasçı
kanuni temsilci
(bankacılık , US) kanuni yedek akçe
kanuni hükümdar
kanuni hak
kanuni pay
kanuni mülkiyet
meşru ticaret
doğru ve adil karar
Br kanuni para olmak Fiil
(US) yasal para olmak Fiil
geçerli olmak Fiil
meşru çocuk
meşru olarak doğmuş
kanuni yollardan
meşru şekilde
kanunen ganimet olarak yorumlamak Fiil
birinin bir şeyden kanuni olarak yararlanma hakkını engellemek Fiil
bir kimsenin meşru hakkını kullanmasını engellemek Fiil
jüri için uygun kişiler
fekketmek Fiil
yasak ticaret
buluğa ermek Fiil
reşit olmak Fiil
birini kanuni mirasçı olarak tanımak Fiil
birini kanuni mirasçısı olarak tanımak Fiil
yasal para olmak Fiil