1. Sıfat yasal, kanunî, yasalara/kanunlara uygun.
  2. Sıfat meşru: yasaya uygun olarak atanmış/tanınmış/yapılmış.
    a lawful king. a lawful heir. a lawful marriage.
  3. Sıfat (bkz: law-abiding ).