ayakları üstüne düşmek Fiil
aydınlatmak, açıklamak, tavzih etmek, vuzuha kavuşturmak.
throw light on a subject: bir konuyu
aydınlatmak/açıklamak.
That throws a light on many things.
Can you throw any light on this question? Bu soruyu biraz açıklar mısınız?
to shed/cast a new light on a subject: bir konuya yeni bir vuzuh/açıklık kazandırmak.
aydınlatmak, ışık tutmak.
bu konuya ışık tutabilir misin
bir şey üzerinde kuşku uyandırmak Fiil
bir şeye yeni bir ışık tutmak Fiil
birşeyin anlaşılmasını sağlamak Fiil
birşeyi aydınlatmak Fiil
birşeyi açıklığa kavuşturmak Fiil
bir şey üzerine kuvvetli ışık tutmak Fiil
yolu farla aydınlatmak Fiil
bir şeye ışık tutmak Fiil
bir şeye ışık tutmak Fiil
bir soruna yeni bir ışık tutmak Fiil
bir konuya yeni ışık tutmak Fiil
elektrik (ışık) ve yakıt tasarrufu yapmak Fiil
ışığı açık tutmak Fiil