1. model
 2. seed
 3. module
 4. ruler
 5. gauge
 6. template
 7. jig
 8. source
 9. pattern
 10. gage
 11. infinitive
 12. caliber
 13. face mould
 14. gauger
 15. straight edge
 16. normal gage
 17. gauge stick
 18. gauging rod
 19. calibration instrument
 20. face mold
 21. gager
 22. origin
 23. templet
infinitival
gage rod
gauge tolerance
gage tolerance
infinitive
gage lath İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Sıvacıların, duvarcıların sıva veya beton düzeltmekte ... ve düz tahta, mıstar
 2. Bir şeyin ... kaynak, memba