1. mild sourness
  2. cool note (in relations

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Mayhoş olma ... şeyin tadı