1. İsim Aya uzay aracı fırlatma.
  2. İsim Ay-aracı, Aya fırlatılan uzay aracı.
(ödenmeyen kiraya karşı haczedilir korkusu ile) eşyasını gece kaçırmak