1. İsim havadis kumkuması, dedikoducu, (uydurma/asılsız) haber yayan kimse.
tuhafiyeci
haber yapıcı
havadis kumkuması