1. Zarf şimdi, şu anda.
  I'm reading a book now.
 2. Zarf hemen, derhal, derakap, vakit geçirmeden, gecikmeden.
  I must go now.
 3. Zarf (a) o vakit, o anda, o zaman.
  It was now one o'clock. (b) artık.
  Having washed, they were now
  ready to eat: Yıkanıp temizlenmişlerdi, artık yemeğe hazırdılar.
  He won't be long now: Artık nerde ise gelir.
 4. Zarf bugünlerde, şu sırada.
  It' s pretty cold now.
 5. Zarf şimdi, bu şartlar altında.
  I see now what you meant.
 6. Zarf imdi.
  now, you don't really mean that.
 7. Zarf (bir emri/soruyu vb. kuvvetlendirmek için söylenir): hey, bana bak.
  now stop that! Hey, bırak/yapma
  onu!
  now, what's going on? Hey, ne oluyor?
  Oh, come now!: Haydi canım/amma yaptın ha!
  well now! Allah Allah! Yok canım! Bak hele!
 8. Bağlaç mademki, … ise, …'e binaen, …'e göre.
  now (that) you've seen him: Mademki onu gördünüz = Onu gördüğünüze
  göre …
  now that you've come, stay a while: Geldiğinize göre (bari) biraz kalın (Hazır gelmişken biraz kalın).
 9. şimdiki (zaman), hal, halihazır, şu/bu an, günümüzün, çağımızın.
  The now President: şimdiki Cumhurbaşkanı.

  The time for action is now: Harekete geçme zamanı bu andır.
 10. (a) yepyeni.
  now clothes. (b) herşeyden haberi olan, kulağı delik.
  now people.
Kıyamet Özel Isim, Sinema