İngilizce alfabenin 15'inci harfi. İsim
O sesi. İsim
O şeklinde şey. İsim
sıfır. İsim, Matematik
oksijen. İsim, Kimya
Ohm. İsim, Elektrik-Elektronik
oo-
şeklinde de yazılır. “yumurta”:
ör.: oology, oogonium.
oo-
“yumurta”. Ön Ek
  1. eighteenth letter of the Turkish alphabet