of full age

reşit kadın
reşit ve ceza ehliyeti olan kişi
reşit ve ceza ehliyeti (temyiz kudreti) olan kişi