1. Sıfat en uygun, en iyi, en çok arzu edilen, en münasip.
alıp almaması hususunu karşısındakinin ihtiyarına bırakır
bir anlaşmayla mal sahibi belli şartlarla malını satmayı kabul eder
borçlunun amortisman tarihi belirtmede tercihte bulunma hakkı olan tahvil
en uygun üretim tarzı
en uygun para miktarı
opsiyon hakkı