1. İsim, Hayvan Türleri öküz
  2. İsim öküz.
  3. İsim bakari familyasından herhangi bir hayvan: manda, bizon, sığır, Tibet öküzü vb.
  4. İsim beceriksiz/yeteneksiz/görgüsüz/aptal kimse, öküz.
misk sığırı
(Ovibus moschatus): Keçi ve antelop familyasından iri bir hayvan. K. Amerika-Arktik
bölgelerde yaşar. Misk kokuludur. Uzunluğu 2.4 m, yüksekliği 1.5 m.
water buffalo İsim
ox-
“oksijenli”.
ör.:oxazine.
sarı papatya
sığır gözü