pay as you go

(US) gelirin tahakkuku anında vergi kesme usulü
(US) vakti geldiğinde derhal ödenen vergi
(US) vakti geldiğinde derhal ödenen vergi sistemi