dikkatle dinlemek Fiil
(birine/bir şeye) bel bağlamak, sonsuz güveni olmak, tamamıyla güvenmek/inanmak/itimat etmek.
birisine/bir şeye çok güvenmek.
ümitlerini birine bağlamak Fiil
birine ümit bağlamak.
başkasının fikriyle hareket etmek Fiil
fikirlerini birine bağımlı yapmak Fiil
rakibini bir nokta da yakalamak ve yenmek Fiil
rakibini bir noktada yakalamak ve yenmek Fiil
kulaklarını açmak Fiil