process server

  1. İsim adlî tebliğatçı, resmî evrakı tebliğ eden memur.