1. İsim muaşeret, uyum, belirli standardlara/kurallara/âdetlere uyma, yol-yöntem.
    breach of propriety: âdetlere aykırı davranış.
  2. İsim elverişlilik, uygunluk.
  3. İsim haklılık, doğruluk.
  4. İsim (bkz: property ).
  5. İsim özellik, karakteristik.
görgü kurallarına uymak Fiil
menfaate dayanan evlilik
iyi davranış
birini istifa etmesinin yerinde olacağına ikna etmek Fiil
görgüyü elden bırakmak Fiil
bir talebi olumlu karşılamanın uygunluğu konusu