1. İsim muaşeret, uyum, belirli standardlara/kurallara/âdetlere uyma, yol-yöntem.
    breach of propriety: âdetlere aykırı davranış.
  2. İsim elverişlilik, uygunluk.
  3. İsim haklılık, doğruluk.
  4. İsim (bkz: property ).
  5. İsim özellik, karakteristik.