public funds

  1. İsim (Br government annuities) devlet tahvilleri
  2. kamu tasarrufuna amade mevcut para
  3. İsim (Br) devlete veya onun dairelerine ait olan paralar
fon hesapları İsim
kamu fonu idaresi
devlet tahviline para yatırmak Fiil
bir masrafı devlet bütçesinden ödemek Fiil
devlet parasını suiistimal etme
devlet parasının suiistimali