public officer

bir devlet memuru aleyhine (yolsuzluk iddiasıyla) kovuşturma açmak Fiil
il sağlık müdürlüğü müfettişi
halkla ilişkiler görevlisi