public opinion

  1. İsim, Reklamcılık kamuoyu
  2. halkoyu
  3. efkârıumumiye
  4. amme efkârı
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (NACE kodu: 73.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (NACE kodu: 73.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
kamuoyunu kendi aleyhine çevirmek Fiil
kamuoyu mahkemesi
kamuoyu ölçen
kamuoyuna yansımak Fiil
kamuoyunun yansıtıcısı olmak Fiil
kamuoyu ile uyum halinde olmak Fiil
kamuoyunu istismar etmek Fiil
kamuoyunu yoklamak Fiil
kamuoyunu ölçmek Fiil
kamuoyuna aldırmayan
kamuoyunun değişmekte olduğunu görmezlikten gelmek Fiil
kamuoyu oluşturmak Fiil
kamuoyunun eğilimini saptamak Fiil
kamuoyunun eğilimini belirtmek Fiil
kamuoyu organı
kamuoyunu oluşturan şahsiyetler İsim
kamuoyunun aksi yönlerde değişmesi
kamuoyuna karşı gelmek Fiil
kamuoyuyla muhalefete düşmek Fiil
kamuoyunun eğilimi
kamuoyu yoklaması
kamuoyunun gücü
kamuoyunun tersine dönmesi
dünya kamuoyu
kamuoyu mahkemesi
kamuoyunda değişiklikler İsim
kamuoyunun baskısı karşısında yumuşamak Fiil
kamuoyu analisti
kamu oyu anketi
kamuoyu soruşturması
kamuoyu yoklaması
kamuoyu anketi
kamuoyu araştırması
kamuoyu anketi
kamuoyu araştırması