put on one's thinking cap

  1. Fiil inceden inceye yeniden gözden geçirmek
  2. Fiil külahını önüne koymak