put one's oar in

  1. Fiil istenilmediği yerde işe karışmak
  2. Fiil burnunu sokmak