qualification

 1. İsim, Hukuk ehliyet
 2. İsim ehliyet, liyakat, yetenek, yeter(li)lik;
 3. İsim nitelik, vasıf, meziyet;
  He has all the qualification s.
 4. İsim koşul, şart, kayıt.
  without qualification: kayıtsız şartsız.
  He endorsed the plan without qualification
  .
  I agree, with qualification: Bazı şartlarla kabul ediyorum.
 5. İsim kısıtlama, tahdit, sınırlandırma.
  . He protected his argument with several qualification .
  A
  plan that requires qualification: Kısıtlamayı gerektiren bir plân.
vasıflarının eksikliğini kabul etmek Fiil
belli bir iş için gerekli eğitim
herhangi bir kaydı ihtirazi olmadan kabul etmek Fiil
denetçi ehliyetnamesi
sınava girebilme izni
tam ehliyet
hukuk eğitimi
kanuni ehliyet
bir tek kaydı ihtirazide bulunmak Fiil
gerekli vasıf
ehliyet belgesi
mal sahipliğini kanıtlayan belge
bir kimseye oy hakkı sağlayan mülk sahipliği
kısmen doğru olmak Fiil
bazı siyasal düzenlerde seçme ya da seçilme hakkını elde edebilmek için ödenmesi gerekli olan vergi
kaydı ihtirazi ile
herhangi bir kaydı ihtirazi olmadan
ehliyet belgesi
personel dosyası İsim
sosyal yardım alabilme koşulu
kâr payına hakkı olma
emeklilik aylığı hakkı için gerekli şart
iş talep formu
nitelik belirleme çerçevesi (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
hisse senedi depozitosu İsim
denetim raporunun sınırlandırılması (denetim raporunda bir sınırlama veya kuşku nedeniyle şartlı görüş bildirilmesi
(US) vasıf değerlendirme
vasıf değerlendirmesi
aranan vasıflar İsim
yönetim kurulu üyelerinin teminat olarak verdikleri hisse senetleri İsim
şirket yöneticisi seçilmeye aday olunması için sahip olunması gereken hisse senedi
şirket tüzüğünde belirtilmiş olması kaydı ile
nitelik belirleme sistemi (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
yetenek tespit testi
hâkimlik mevkii için aranan vasıflar
ehliyetli muhasebeci olmak Fiil
Ömür Boyu Ögrenmeye Yönelik Avrupa Nitelik Belirleme Çerçevesi İsim, Eğitim