1. İsim, Reklamcılık fiyat belirleme
  2. İsim alıntı, aynen alınan/iktibas edilen söz/yazı, bir kitaptan/nutuktan vb. alınan parça.
  3. İsim alıntılama, (söz/yazı) aktarma, iktibas etme.
  4. İsim, Ticaret cari fiyat, piyasa, bir malın/hisse senedinin borsadaki değeri.
    closing quotation: kapanış borsa fiyatı
yukarda yazılı fiyat
efektif kur
hisse senetlerinin borsada kote edilmek üzere kabulü
hisse senetlerinin kote edilmesine izin vermek Fiil
(Br) resmen borsada kote ettirmek için başvurmak Fiil
fiyat teklifi istemek Fiil
(borsa) satış fiyatı
ortalama kotasyon
(borsa) ortalama kotasyon
(borsada) peşin kur
peşin kur
kapanış kuru
borsa kapanış fiyatı
rekabet edici fiyat teklifi
rekabet edici fiyat
borsada değişik kote edilen hisseler
değişken kotasyon
kelimesi kelimesine alıntı
günlük kur
günün rayici
alış fiyat teklifi
disacyo kote etme
dolar olarak fiyat teklifi
dolar teklif fiyatı
şişirilmiş kur
yüksek (fahiş) fiyat teklifi
fahiş fiyat teklifi
yüksek fiyat teklifi
borsa kotasyonu (menkul değerlerin borsaya kaydettirilmesi
kambiyo kuru
herkesin bildiği vecizeler
kapanış kursu
son fiyat teklifi
kapanış kuru
(borsa) bağlayıcı
bağlayıcı fiyat teklifi
(US) işlenmiş faizsiz rayiç
dalgalanan kur
vadeli fiyat
vadeli fiyat
borsa dışı kotasyon
navlun ücreti teklifi
son fiyat teklifi
son kote edilen kur
en düşük fiyat teklifi
piyasa rayici
borsa kur cetveli
borsa kotasyonu
kote değildir
satış olmadan kaydedilen kur
işlemsiz kotasyon
öğle kuru
resmi kur
açılış kuru
son kotasyon
fiyat teklifi
fiyat teklifi isteme
hisse senedi kotasyonu
hisse kotasyonu
borsa kotasyonu
hisse senedi kotasyonu
menkul kıymet fiyatı
borsa kotasyonu
kotasyonu durdurmak Fiil
bir kotasyonu durdurmak Fiil
kelimesi kelimesine alıntı
resmen borsada kote ettirmek için başvurmak Fiil
(menkul değerler) tek kotasyon
kelimesi kelimesine aktarma
borsada fiyatların yazıldığı tahta
tırnak imi/ işareti:

tırnak imi:
veya
. İsim
tırnak
tırnak işareti İsim, Medya ve Yayıncılık
emsal gösterme
fiyat teklifi
fiyat cetveli
hisselerin kote edilmesi
hisselerin kote edilmesi
(US) hisselerin kote edilmesi
günün rayici
yabancı piyasada kote edilme
borsada kote edilme
bağlı kalınmayan fiyat teklifi
borsada kote etmek üzere kabul etmek Fiil
hisse senetlerinin borsada işlem görebilmesi için halka açık bir şirketçe Londra Borsası Komitesi'ne
hisselerinin kota edilmesi için yapılan başvuru
fiyat düzeyini şişirmek Fiil
...'i tırnak içine almak Fiil
garaj inşaatı fiyat teklifi vermek Fiil
bir ev inşaatı için fiyat teklifi vermek Fiil
akıllı tırnak imi Bilgi Teknolojileri