1. Fiil birinin rütbece altında olmak
  2. Fiil birinin rütbe ce altında olmak
bir alt rütbeye indirmek Fiil