render an opinion

  1. Fiil bir fikir belirtmek
  2. Fiil bir fikir vermek
  3. Fiil fikir belirtmek