1. bileşke (vektör, kuvvet, hız vb.), muhassala.
    to find the resultant of three forces.
  2. sonuç, sonucu/neticesi olan, meydana gelen, hasıl olan.