1. Sıfat aşırı gösterişli, cakalı, fiyakalı, lüks, zarif, şatafatlı, mutantan, tantanalı.