1. Fiil to get cool
  2. Fiil to get chilly
  3. Fiil to beat the heat
  4. Fiil to cool
  5. Fiil to cool down
  6. Fiil to cool off

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Sıcaklığı azalmak, ... hafifçe soğumak